Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, maj 2013

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 196 60 079 44,5 -1,8 57,80
Fasta Finland 1 129 58 530 44,7 -2,0 57,91
Nyland 148 14 730 65,6 -3,4 72,68
Egentliga Finland 79 3 965 49,0 3,4 52,89
Satakunta 44 1 659 41,9 -2,5 55,85
Egentliga Tavastland 31 1 458 32,7 -9,3 44,60
Birkaland 78 4 659 44,6 -3,5 55,16
Päijänne-Tavastland 34 2 050 35,8 -7,4 46,49
Kymmenedalen 31 1 209 41,2 0,9 48,46
Södra Karelen 39 1 923 47,3 -2,5 46,95
Södra Savolax 77 2 341 33,6 -1,1 38,54
Norra Savolax 51 2 721 40,4 -1,4 51,81
Norra Karelen 57 1 694 34,4 1,3 48,16
Mellersta Finland 53 3 098 43,5 0,8 52,47
Södra Österbotten 54 1 841 38,3 1,6 38,97
Österbotten 32 1 344 48,2 1,5 51,97
Mellersta Österbotten 16 567 42,8 0,7 56,32
Norra Österbotten 101 4 377 33,2 -4,5 51,60
Kajanaland 45 2 150 30,1 -3,0 37,63
Lappland 159 6 744 20,7 1,7 42,18
Åland 67 1 549 38,0 4,6 ..

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Kari Keränen 09 1734 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 18.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2013, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, maj 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/05/matk_2013_05_2013-07-18_tau_001_sv.html