Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, december 2012

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (Moms 9 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 9 % inkl.)
Hela landet 633 50 979 42,3 -1,3 90,54 38,27
Fasta Finland 620 50 228 42,7 -1,2 90,56 38,64
Nyland 117 14 272 49,6 -2,2 96,55 47,91
    Helsingfors 53 8 452 52,6 -3,2 99,05 52,08
Egentliga Finland 35 3 105 40,3 -0,2 77,65 31,30
    Åbo 18 2 052 42,6 0,8 79,94 34,05
Satakunta 24 1 244 29,5 -4,6 78,12 23,08
    Björneborg 9 733 32,5 -3,5 71,77 23,35
Egentliga Tavastland 18 1 264 29,4 -0,9 83,29 24,50
    Tavastehus 8 728 29,6 -1,3 86,41 25,59
Birkaland 43 3 804 35,1 -6,9 86,27 30,26
    Tammerfors 24 2 751 38,5 -8,8 85,82 33,04
Päijänne-Tavastland 17 1 740 33,4 1,1 73,87 24,66
    Lahtis 7 600 40,8 8,1 78,13 31,86
Kymmenedalen 15 934 28,1 -0,9 82,90 23,29
    Kouvola 5 419 30,7 -1,8 80,01 24,56
Södra Karelen 17 1 342 46,5 -3,5 95,93 44,60
    Villmanstrand 7 712 52,9 -2,0 87,37 46,17
Södra Savolax 28 1 585 29,3 -2,0 75,69 22,17
    S:t Michel 7 514 35,1 -2,8 87,74 30,83
Norra Savolax 28 2 297 36,4 -2,7 81,70 29,74
    Kuopio 10 1 100 42,2 -5,8 84,22 35,58
Norra Karelen 24 1 306 34,2 2,6 79,05 27,05
    Joensuu 9 707 37,4 0,9 76,09 28,43
Mellersta Finland 28 2 667 37,4 -1,1 100,83 37,73
    Jyväskylä 10 1 372 35,0 -7,0 86,30 30,17
Södra Österbotten 26 1 459 35,5 -3,1 76,25 27,07
    Seinäjoki 8 560 38,8 -3,3 76,30 29,61
Österbotten 22 1 193 35,3 0,6 81,83 28,91
    Vasa 8 776 42,3 1,6 83,27 35,19
Mellersta Österbotten 10 496 27,7 -0,3 82,04 22,75
    Karleby 5 358 33,2 -1,6 83,91 27,86
Norra Österbotten 48 3 436 40,2 -1,2 78,32 31,48
    Uleåborg 11 1 555 48,0 -2,0 78,33 37,59
Kajanaland 22 1 762 42,4 2,1 79,76 33,84
    Kajana 6 405 29,9 5,3 76,22 22,78
Lappland 98 6 322 56,7 3,8 99,55 56,45
    Rovaniemi 12 1 240 78,2 1,7 115,95 90,71
Åland 13 751 15,6 -2,8 . .
    Mariehamn 6 442 21,9 -2,1 . .
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum. Beräkningsformel. RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjande av rum.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Ossi Nurmi 09 1734 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2012, Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, december 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/12/matk_2012_12_2013-02-22_tau_003_sv.html