Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, december 2012

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (Moms 9 % inkl.)
Hela landet 1 045 58 426 39,8 -1,5 47,79
Fasta Finland 1 019 57 505 40,3 -1,5 47,74
Nyland 141 14 643 49,0 -2,5 61,46
    Helsingfors 59 8 570 52,4 -3,3 62,82
Egentliga Finland 60 3 649 36,6 -1,4 47,03
    Åbo 23 2 211 41,1 -0,1 46,84
Satakunta 36 1 511 26,8 -2,6 48,94
    Björneborg 12 836 31,7 -1,5 41,63
Egentliga Tavastland 29 1 431 27,7 -0,8 46,95
    Tavastehus 12 777 29,5 -1,3 50,57
Birkaland 66 4 343 34,3 -5,9 49,23
    Tammerfors 26 2 875 39,9 -8,4 52,06
Päijänne-Tavastland 32 1 910 32,1 0,7 41,38
    Lahtis 10 638 40,2 7,0 50,41
Kymmenedalen 23 1 143 24,6 -1,0 47,73
    Kouvola 8 539 25,0 -1,1 44,47
Södra Karelen 33 1 700 42,2 -3,1 46,57
    Villmanstrand 13 925 47,9 -1,3 45,76
Södra Savolax 69 2 127 26,8 -1,0 39,49
    S:t Michel 13 593 33,8 -2,9 46,29
Norra Savolax 46 2 605 34,6 -3,8 42,93
    Kuopio 16 1 270 39,5 -8,1 47,29
Norra Karelen 49 1 561 30,7 2,1 43,36
    Joensuu 11 730 37,4 1,3 48,58
Mellersta Finland 47 2 996 35,5 -1,0 39,67
    Jyväskylä 13 1 475 33,5 -6,4 52,51
Södra Österbotten 42 1 712 30,3 -3,3 41,44
    Seinäjoki 9 560 38,8 -3,3 52,82
Österbotten 28 1 241 34,4 0,6 53,21
    Vasa 8 776 42,3 1,6 56,42
Mellersta Österbotten 14 543 26,6 -0,6 53,29
    Karleby 7 386 32,3 -1,9 55,56
Norra Österbotten 94 4 265 38,8 -1,5 37,63
    Uleåborg 12 1 583 48,0 -2,1 48,08
Kajanaland 38 2 133 38,3 0,8 37,76
    Kajana 7 452 26,7 4,6 48,71
Lappland 172 7 992 51,9 2,3 41,93
    Rovaniemi 17 1 377 75,5 -1,4 51,52
Åland 26 921 13,9 -1,0 .
    Mariehamn 9 500 19,9 -0,5 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Ossi Nurmi 09 1734 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2012, Tabellbilaga 1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, december 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/12/matk_2012_12_2013-02-22_tau_001_sv.html