Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, september 2012

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 303 979 -0,5 956 161 -1,4 347 818 2,2
Fasta Finland 1 286 268 -0,5 948 695 -1,4 337 573 2,0
Nyland 431 806 0,7 225 066 0,6 206 740 0,7
    Helsingfors 281 244 0,1 119 691 -1,3 161 553 1,2
Egentliga Finland 73 028 -7,5 59 615 -5,7 13 413 -14,7
    Åbo 50 255 -8,6 40 147 -7,9 10 108 -11,5
Satakunta 23 333 -0,4 19 349 6,7 3 984 -24,9
    Björneborg 15 150 23,2 13 489 32,3 1 661 -20,8
Egentliga Tavastland 26 028 -8,8 22 165 -11,0 3 863 6,3
    Tavastehus 16 384 -8,7 13 642 -10,9 2 742 4,7
Birkaland 92 465 -2,1 76 462 -2,0 16 003 -2,5
    Tammerfors 72 118 3,5 57 627 3,8 14 491 2,5
Päijänne-Tavastland 40 349 -2,3 35 590 -1,1 4 759 -10,2
    Lahtis 15 333 0,4 11 519 3,9 3 814 -8,8
Kymmenedalen 22 777 32,3 13 680 19,5 9 097 57,8
    Kouvola 10 630 44,3 8 307 44,3 2 323 43,9
Södra Karelen 47 139 20,5 27 443 24,7 19 696 15,2
    Villmanstrand 24 944 39,4 17 427 37,2 7 517 44,9
Södra Savolax 31 445 -3,6 27 057 -3,0 4 388 -6,7
    S:t Michel 10 880 -5,3 8 717 -7,9 2 163 7,0
Norra Savolax 55 761 0,3 50 805 -1,6 4 956 25,6
    Kuopio 29 600 9,7 26 337 7,5 3 263 31,5
Norra Karelen 30 262 1,6 26 421 -0,1 3 841 14,6
    Joensuu 16 953 1,0 14 195 1,3 2 758 -0,3
Mellersta Finland 63 051 -0,4 56 068 0,3 6 983 -5,6
    Jyväskylä 34 109 -3,5 29 065 -2,8 5 044 -7,0
Södra Österbotten 37 207 -2,2 33 971 -6,0 3 236 70,2
    Seinäjoki 13 589 -4,2 12 701 -2,0 888 -27,8
Österbotten 24 650 -0,9 18 828 2,9 5 822 -11,5
    Vasa 16 913 -4,3 12 361 2,4 4 552 -18,6
Mellersta Österbotten 9 404 -14,7 8 564 -15,0 840 -12,0
    Karleby 8 116 -3,3 7 357 -5,0 759 17,7
Norra Österbotten 78 834 -6,7 69 872 -7,4 8 962 -1,1
    Uleåborg 40 778 -3,8 33 361 -7,4 7 417 16,5
Kajanaland 51 628 1,9 48 451 2,3 3 177 -4,1
    Kajana 8 075 12,2 7 226 8,2 849 63,6
Lappland 147 101 -2,5 129 288 -4,8 17 813 17,9
    Rovaniemi 23 201 4,6 15 531 -0,7 7 670 17,4
Åland 17 711 4,5 7 466 0,5 10 245 7,5
    Mariehamn 13 289 2,7 6 103 5,5 7 186 0,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2012, Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, september 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/09/matk_2012_09_2012-11-16_tau_004_sv.html