Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.6.2012

Utländska turisters övernattningar ökade med 5 procent i april 2012

I april 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 318 000 dygn övernattningar av utländska turister, vilket var 5 procent fler än året innan. Däremot minskade övernattningarna av finländska turister med 2 procent och de övernattade något under 1,1 miljoner gånger i inkvarteringsanläggningar i april 2012. Det totala antalet övernattningar var fortsättningsvis på föregående års nivå och totalt statistikfördes 1,4 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningarna. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i april 2012/2011, %

Förändring i övernattningar i april 2012/2011, %

Den långvariga ökningen av antalet övernattningar av ryska turister fortsatte i april 2012. För dem bokfördes nästan 76 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i Finland, vilket var 13 procent fler än året innan. Följande i ordningen var svenskarna och tyskarna. Svenskarnas övernattningsdygn uppgick till 34 000, vilket dock var en procent färre än året innan. Däremot ökade tyskarnas övernattningar med 9 procent och de uppgick till 28 000 i april 2012. Den fjärde största gruppen var britterna med 22 000 övernattningsdygn, dvs. en procent färre än året innan. Norrmännens övernattningar ökade däremot med 24 procent och estländarnas med 19 procent. För bägge grupper bokfördes drygt 15 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar. Bland de övriga ur turistsynvinkel viktigaste länderna för Finland var förändringarna i övernattningar mer måttfulla.

Sett till landskap ökade det totala antalet övernattningar i april mest i Mellersta Finland, med 22 procent. I Södra Karelen var ökningen av övernattningar 19 procent och i Satakunta 7 procent. I Egentliga Tavastland bokfördes 6 procent fler övernattningar än i april 2011. I Päijänne-Tavastland och Österbotten ökade övernattningarna med 3–4 procent. Övernattningarna minskade mest i Södra Österbotten, med 17 procent, och på Åland, med 14 procent. Sett till hela landet var övernattningarna på samma nivå som i april 2011.

Förändring i övernattningar i april landskapsvis 2012/2011, %

Förändring i övernattningar i april landskapsvis 2012/2011, %

Övernattningarna på hotell var nästan lika många som i april 2011

Det totala antalet hotellövernattningar uppgick till 1,2 miljoner dygn i april 2012, vilket var nästan lika många som året innan. Övernattningarna av utländska turister ökade med 4 procent och uppgick till 287 000 övernattningsdygn på hotell. De finländska turisternas hotellövernattningar uppgick till 899 000 dygn, dvs. något under 2 procent färre än i april 2011.

Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var 47,5 procent i april. Året innan var det 48,2 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i Nyland, 55,5 procent, och i Mellersta Finland, 54,1 procent. I Jyväskylä var kapacitetsutnyttjandet av hotellrum 65,8 procent och i Vanda 63,6 procent. I Helsingfors var kapacitetsutnyttjandet 59,2 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum i hela landet var i april 90,29 euro per dygn. Året innan var det 87,87 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Det totala antalet övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar ökade med 5 procent under januari–april 2012

Under januari–april 2012 uppgick antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland till 6 miljoner, vilket var 5 procent fler än under motsvarande period året innan. Övernattningarna av utländska turister ökade med 13 procent och uppgick till totalt 1,8 miljoner övernattningsdygn. De finländska turisterna övernattade 4,2 miljoner gånger, vilket var 1,5 procent fler än under januari–april 2011.

För ryska turister statistikfördes 590 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i Finland under januari–april, vilket var en femtedel fler än under motsvarande period året innan. Följande i ordningen var tyskarna och britterna. Tyskarnas övernattningar ökade med 8 procent och antalet övernattningsdygn uppgick till 146 000. Britterna övernattade nästan 138 000 gånger i inkvarteringsanläggningar. Ökningen jämfört med ett år tidigare var 11,5 procent. För svenskarna bokfördes 115 000 övernattningsdygn, vilket var en procent fler än under januari–april 2011. Fransmännens övernattningar uppgick till drygt 98 000 dygn, dvs. en ökning med 6 procent från året innan. Estländarnas övernattningar steg till närmare 80 000 dygn, vilket var 18,5 procent fler än under januari–april 2011. Övernattningarna av japanska turister ökade dock mest, med 40 procent. Japanernas övernattningar i inkvarteringsanläggningar uppgick till 56 000 dygn.

Förändring i övernattningar i januari-april 2012/2011, %

Förändring i övernattningar i januari-april 2012/2011, %

Källa: Inkvarteringsstatistik 2012 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Kari Keränen 09 1734 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (324,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 21.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/04/matk_2012_04_2012-06-21_tie_001_sv.html