Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2021, mars

Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, maj 2011

Korrigerad 27.3.2012. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 137 862 10,4 810 931 8,4 326 931 15,5
Fasta Finland 1 117 595 10,5 801 046 8,6 316 549 15,6
Nyland 417 586 14,2 224 007 13,1 193 579 15,4
    Helsingfors 267 311 8,5 120 056 9,1 147 255 8,0
Egentliga Finland 85 162 13,0 68 392 15,4 16 770 3,9
    Åbo 59 683 16,7 46 225 18,1 13 458 12,1
Satakunta 26 433 16,1 19 078 17,2 7 355 13,4
    Björneborg 12 988 10,1 10 133 13,1 2 855 0,8
Egentliga Tavastland 26 668 0,6 23 703 -1,3 2 965 19,7
    Tavastehus 16 698 0,5 14 652 -3,1 2 046 37,3
Birkaland 87 304 1,1 71 439 -2,2 15 865 18,7
    Tammerfors 65 601 1,5 51 444 -2,5 14 157 19,7
Päijänne-Tavastland 42 832 18,0 37 579 18,0 5 253 18,7
    Lahtis 16 629 37,8 12 366 36,9 4 263 40,6
Kymmenedalen 18 755 5,2 13 557 -4,7 5 198 43,8
    Kouvola 8 176 0,1 6 828 -3,0 1 348 19,3
Södra Karelen 65 107 41,5 43 306 51,3 21 801 34,7
    Villmanstrand 15 848 4,8 9 930 15,9 5 918 -9,6
    S:t Michel 12 548 23,2 10 823 23,6 1 725 20,8
Norra Savolax 53 662 16,1 49 265 15,9 4 397 17,9
    Kuopio 30 065 23,0 27 456 25,9 2 609 -1,0
Norra Karelen 24 637 3,6 21 707 -0,8 2 930 54,9
    Joensuu 14 706 7,5 12 212 1,2 2 494 54,4
Mellersta Finland 57 723 -1,8 50 580 -5,5 7 143 36,5
    Jyväskylä 31 355 8,5 26 373 5,5 4 982 27,4
Södra Österbotten 34 517 16,0 32 485 17,5 2 032 -4,0
    Seinäjoki 14 548 38,3 13 147 41,1 1 401 16,4
Österbotten 25 162 2,3 19 033 -6,3 6 129 42,7
    Vasa 17 858 -0,5 12 748 -12,3 5 110 49,7
Mellersta Österbotten 10 494 9,8 9 377 14,9 1 117 -19,6
    Karleby 8 833 15,5 7 889 23,3 944 -24,6
Norra Österbotten 64 847 10,7 54 615 9,8 10 232 15,6
    Uleåborg 40 184 12,9 33 027 13,5 7 157 10,0
Kajanaland 35 080 -6,8 32 459 -6,3 2 621 -11,8
    Kajana 6 544 4,4 6 017 9,5 527 -31,9
Lappland 41 626 11,0 30 464 8,0 11 162 20,1
    Rovaniemi 19 053 26,0 12 859 20,3 6 194 39,7
Åland 20 267 3,8 9 885 -3,4 10 382 11,8
    Mariehamn 15 006 0,9 8 039 -1,6 6 967 4,0

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Ritva Marin (09) 1734 2552, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2011, Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, maj 2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/05/matk_2011_05_2011-07-14_tau_004_sv.html