Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, april 2011

Korrigerad 27.3.2012. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 399 936 1,3 1 096 105 -2,9 303 831 19,8
Fasta Finland 1 383 630 1,2 1 089 722 -3,0 293 908 20,3
Nyland 363 740 9,7 198 701 2,2 165 039 20,2
    Helsingfors 236 787 15,8 109 278 9,1 127 509 22,2
Egentliga Finland 85 126 8,0 71 094 6,6 14 032 15,9
    Åbo 53 354 4,0 43 485 2,0 9 869 13,9
Satakunta 21 205 -7,9 17 144 -11,8 4 061 13,2
    Björneborg 11 037 -17,0 9 273 -18,6 1 764 -7,6
Egentliga Tavastland 25 486 -7,2 22 928 -11,8 2 558 76,8
    Tavastehus 14 902 -6,0 12 858 -13,6 2 044 109,4
Birkaland 98 653 -1,9 84 833 -2,3 13 820 0,8
    Tammerfors 65 455 -4,4 54 517 -4,5 10 938 -3,7
Päijänne-Tavastland 40 249 14,3 36 382 13,7 3 867 20,1
    Lahtis 14 763 13,6 11 462 12,5 3 301 17,9
Kymmenedalen 18 669 -5,5 14 288 -15,1 4 381 49,8
    Kouvola 9 644 -7,1 8 526 -9,3 1 118 14,1
Södra Karelen 62 770 23,1 41 752 -7,7 21 018 129,2
    Villmanstrand 14 852 16,8 8 911 -1,0 5 941 59,8
    S:t Michel 11 221 7,9 9 655 3,0 1 566 52,9
Norra Savolax 57 714 -5,9 53 792 -6,2 3 922 -0,7
    Kuopio 25 960 -7,9 24 177 -7,9 1 783 -7,7
Norra Karelen 26 174 2,4 23 046 -2,8 3 128 67,5
    Joensuu 14 117 9,3 12 067 4,1 2 050 55,2
Mellersta Finland 67 239 -13,6 62 194 -14,0 5 045 -8,5
    Jyväskylä 31 380 2,3 27 420 1,8 3 960 5,3
Södra Österbotten 42 546 19,3 41 375 19,1 1 171 24,8
    Seinäjoki 13 910 19,7 13 044 19,4 866 26,1
Österbotten 25 718 6,9 21 704 4,2 4 014 23,8
    Vasa 16 938 1,7 13 708 -1,5 3 230 17,8
Mellersta Österbotten 11 028 -9,2 10 314 -6,7 714 -34,4
    Karleby 6 772 -13,3 6 200 -8,1 572 -46,1
Norra Österbotten 118 658 -7,5 106 908 -9,1 11 750 10,8
    Uleåborg 40 636 -8,3 35 623 -10,9 5 013 16,2
Kajanaland 77 640 -12,6 75 536 -12,9 2 104 -1,3
    Kajana 6 853 1,6 6 460 0,7 393 18,0
Lappland 241 015 -0,1 207 731 -2,7 33 284 19,9
    Rovaniemi 23 945 7,3 16 630 4,8 7 315 13,7
Åland 16 306 8,0 6 383 10,2 9 923 6,7
    Mariehamn 10 493 12,4 5 204 14,9 5 289 10,1

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011 Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Rönkä (09) 1734 3209, Juha-Pekka Konttinen (09) 1734 3260, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2011, Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, april 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/04/matk_2011_04_2011-06-16_tau_002_sv.html