Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 3.8.2009

Matkailun kasvu ulkomailta Suomeen hidastui vuonna 2008

Korjaus. 3.8.2009 julkaistua matkailutilaston julkistusta on korjattu 10.8.2009. Yöpymisten lukumääriä kuvaavassa taulukossa on kolme lukua korjattu, korjatut luvut on merkitty punaisella.

Kokonaisuudessaan vuosi 2008 jäi Suomeen suuntautuvan matkailun kannalta melko vaatimattomaksi. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset majoitusliikkeissä lisääntyivät runsaat kolme prosenttia edellisestä vuodesta. Vuosi alkoi erittäin lupaavasti yöpymisten määrän noustessa tammi-toukokuussa 10 prosenttia. Talouskriisin negatiiviset vaikutuksen alkoivat näkyä vuoden jälkimmäisellä puoliskolla yöpymisten painuessa lievästi miinukselle. Suurin osa kasvusta tuli edelleen Venäjältä ja Britanniasta. Venäläisten yöpymiset lisääntyivät 20 prosenttia ja brittien kuusi prosenttia. EU-maista matkailun kasvu jäi marginaaliseen 0,4 prosenttiin. Yhteensä ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten määrä majoitusliikkeissä nousi 5,5 miljoonaan. Näistä 4,7 miljoonaa oli hotelliyöpymisiä. Tiedot ovat Tilastokeskuksen Matkailutilasto 2009 -julkaisusta.

Matkailu väheni useista EU-maista yöpymisten kokonaismäärän jäädessä lähes edellisen vuoden tasolle, 3,1 miljoonaan yöpymisvuorikauteen. Kasvuluvut Portugalista (10%), Liettuasta (13%), Latviasta (8%) sekä Tanskasta ja Tshekistä (6%) olivat edelleen korkeita. Pientä 1-3 prosentin kasvua tuli myös Saksasta, Italiasta ja Itävallasta.

Matkailun kasvu Aasiasta jatkui edellisen vuoden tasoisena yöpymisten määrän noustessa neljä prosenttia vuonna 2008. Matkailu väheni Japanista ja Kiinasta, mutta tämän vajeen korvasi viime vuosina voimakkaasti lisääntynyt matkailu Intiasta (29%). Intia onkin kovaa vauhtia saavuttamassa Kiinaa Suomeen suuntatuvassa matkailussa. Matkailu väheni Yhdysvalloista (-6%) ja koko Amerikan mantereelta (-5%).

Yöpymisten vuosimuutokset (%) kuukausittain 2008/2007

Suomen matkailutulot nousivat 2,2 miljardiin euroon

Suomen matkailutulot ulkomailta nousivat 2,2 miljardiin euroon vuonna 2008. Edellisestä vuodesta tulot kasvoivat 5 prosenttia. Matkailutulojen kasvu johtui pääasiassa venäläisten voimakkaana jatkuneesta matkailusta Suomeen. Matkailutulot Venäjältä kasvoivat edellisestä vuodesta viidenneksen 658 miljoonaan euroon. Venäjän osuus Suomen matkailutuloista nousi 30 prosenttiin. Venäjän lisäksi Suomi sai merkittäviä matkailutuloja Ruotsista (321 milj.), Saksasta (171 milj.) ja Britanniasta (125 milj.). Matkailutulojen osuus palvelujen kokonaisviennistä oli noin 12 prosenttia vuonna 2008.

Suomalaisten ulkomaanmatkailun kasvu ja kaukokohteiden jatkuva suosio nostivat matkailumenot ulkomaille 3,1 miljardiin euroon. Edellisestä vuodesta matkailumenot kasvoivat 5 prosenttia, mikä syvensi Suomen matkustustaseen alijäämän lähes 0,9 miljardiin euroon. Matkailumenojen osuus palvelujen kokonaisviennistä oli vajaa viidennes vuonna 2008.

Yöpymiset majoitusliikkeissä lisääntyivät 2 prosenttia

Yöpymisten kokonaismäärä Suomen majoitusliikkeissä nousi 19,5 miljoonaan vuonna 2008. Edellisestä vuodesta yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia. Kotimaisen kysynnän kasvu hiipui edellisen vuoden neljästä prosentista kahteen prosenttiin. Yöpymisvuorokausista vajaa kolme neljäsosaa eli 14 miljoonaa oli kotimaisten matkailijoiden yöpymisiä.

Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä ja hotelleissa vuonna 2008 ja niiden vuosimuutokset

  Yöpymisvuorokaudet majoitusliikkeissä
Yöpyneiden 10 tärkeintä asuinmaata Kaikki majoitus-
liikkeet
Vuosi-muutos, % 2008/2007 Hotellit Vuosi-muutos, % 2008/2007
Yhteensä - Total 19 465 116 2,3 15 622 303 2,0
Suomi - Residents 13 962 574 1,9 10 944 620 1,5
Ulkomaat - Non-residents 5 502 542 3,3 4 677 683 3,2
Venäjä - Russia 1 030 333 20,3 903 216 18,8
Saksa - Germany 579 970 1,4 484 223 3,7
Ruotsi - Sweden 571 904 -0,7 413 682 -1,6
Britannia - United Kingdom 547 719 6,2 477 596 4,9
Ranska - France 230 448 -3,3 201 986 -1,1
Viro - Estonia 205 627 -3,0 145 932 -8,0
Yhdysvallat - USA 204 387 -5,6 196 346 -5,2
Norja - Norway 182 531 -9,4 135 961 -10,2
Alankomaat - Netherlands 182 077 -4,8 145 500 -5,3
Italia - Italy 167 416 1,8 146 063 2,1

Vuonna 2008 hotelleissa yövyttiin yhteensä 15,6 miljoonaa kertaa, joista 10,9 miljoonaa oli kotimaisten matkailijoiden yöpymisiä ja loput 4,7 miljoonaa ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä. Kotimaisten matkailijoiden hotelliyöpymiset lisääntyivät vajaat kaksi prosenttia, ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset kolme prosenttia.

Majoitustoiminnan liikevaihto kasvoi

Majoituspalveluiden koti- ja ulkomaisen kysynnän hidastuminen näkyy hotellien käyttöasteen marginaalisena 0,2 prosenttiyksikön kasvuna. Vuonna 2008 hotellihuoneiden käyttöaste pysyi lähes edellisen vuoden tasolla 53,3 prosentissa. Käyttöasteen kasvua hillitsi kapasiteetin kasvu 660 hotellihuoneella. Helsingissä hotellihuoneiden tarjonta kasvoi viisi prosenttia. Kysynnän hitaampi kasvu ei riittänyt korvaamaan kapasiteetin kasvua ja Helsingissä hotellihuoneiden käyttöaste putosi edellisestä vuodesta 1,6 prosenttiyksikköä 68,8 prosenttiin. Koko maassa hotellihuoneen keskihinta kohosi vajaat neljä prosenttia 88 euroon vuonna 2008. Helsingissä hotellihuoneen keskihinta pysyi lähes ennallaan, noin 108 eurossa. Majoituspalveluiden kysynnän maltillinen kasvu ja hintojen nousu kasvattivat ennakkotietojen mukaan alan liikevaihtoa edellisestä vuodesta noin 6 prosenttia, 1,4 miljardiin euroon vuonna 2008.

Hotellien liikevaihtoindeksin ja hotelliyöpymisten vuosimuutokset (%) kuukausittain 2000-2008

Lähde: Tilastokeskuksen matkailutilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Marin (09) 1734 2552, Marjut Tuominen (09) 1734 3556, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 10.8.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/matk/2008/matk_2008_2009-08-03_tie_001.html