Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.12.2006

Utländska turisters övernattningar ökade med 19 procent i oktober

De internationella toppmötena återspeglade sig fortfarande i utländska turisters övernattningar i oktober 2006. Inkvarteringsanläggningarna i Finland bokförde 289 000 övernattningsdygn av utländska turister, vilket var närmare en femtedel mer än i oktober 2005. De finländska turisternas övernattningar ökade med något under 2 procent från året innan. Det totala antalet övernattningar steg till 1,2 miljoner dygn i oktober, vilket var 5 procent mer än året innan. Siffrorna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik.

Av de viktigaste turistländerna ökade schweizarnas övernattningar i oktober mest, med 40 procent. Ryssarnas och fransmännens övernattningar visade en ökning på 35-36 procent. Estländarnas övernattningar var 31 procent fler än året innan. Också övernattningar av italienare ökade betydligt, dvs. med 28 procent. Holländarnas övernattningar ökade med en fjärdedel och britternas och japanernas övernattningar med närmare en femtedel jämfört med oktober året innan. Av de största turistländerna minskade bara norrmännens övernattningar i oktober, dvs. med 8 procent.

I finländska inkvarteringsanläggningar statistikfördes något under 163 000 övernattningsdygn av turister från EU-länderna, vilket var 17 procent mer än i oktober 2005.

Förändring i övernattningar i oktober 2006 / 2005, %
De tolv viktigaste bosättningsländerna, andelen av övernattningar år 2005 inom parentes

Källa: Statistikcentralens turiststatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Marin (09) 1734 2552, Marjut Tuominen (09) 1734 3556, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 21.12.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2006/10/matk_2006_10_2006-12-21_tie_001_sv.html