Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2017, miljoner euro

  År/kvartal
2016/Q2 2016/Q3 2016/Q4 2017/Q1 2017/Q2
Netto S1 Hela ekonomin 1 907 -8 849 479 13 -14 993
S11 Icke-finansiella företag 1 178 -2 676 2 600 -2 863 -12 490
S121 Centralbanken 236 11 260 -35 156 42 974 -9 066
S122 Övriga monetära finansinstitut -1 664 -18 823 36 944 -41 125 8 722
S123 Penningmarknadsfonder 90 -4 62 42 -430
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder -43 1 192 619 -69 840
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 509 1 771 -538 646 -1 097
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 609 373 -388 949 -622
S1311 Staten -1 151 -2 467 -4 190 -2 409 832
S1313 Lokalförvaltning -111 -90 -189 -15 18
S1314 Socialskyddsfonder 2 197 338 655 2 007 -1 816
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 56 276 58 -124 117
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 22.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 2:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2017, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2017/42/mata_2017_42_2017-09-22_tau_002_sv.html