Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, september

Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2016, miljoner euro

  År/kvartal
2015/Q3 2015/Q4 2016/Q1 2016/Q2 2016/Q3
Tillgånger S1 Totala ekonomin 736 215 701 761 753 025 737 720 739 323
S11 Icke-finansiella företag 132 988 136 224 149 542 142 383 142 395
S121 Centralbanken 54 928 45 908 71 167 72 186 83 781
S122 Övriga monetära finansinstitut 279 281 241 994 256 691 245 930 225 070
S123 Penningmarknadsfonder 2 657 2 553 2 397 2 451 2 459
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 63 885 67 462 65 950 66 854 70 668
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 24 175 24 262 24 648 24 970 27 342
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 25 772 26 391 27 750 28 111 28 770
S1311 Staten 18 290 18 431 20 787 16 346 15 832
S1313 Lokalförvaltning 553 525 526 536 548
S1314 Socialskyddsfonder 121 650 125 326 121 527 126 091 129 755
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 12 035 12 685 12 041 11 863 12 702
Skulder S1 Totala ekonomin 732 117 700 468 752 668 726 191 733 171
S11 Icke-finansiella företag 184 706 193 497 198 310 186 590 194 009
S121 Centralbanken 11 344 11 538 11 639 11 921 12 242
S122 Övriga monetära finansinstitut 365 862 322 231 365 365 358 548 353 998
S123 Penningmarknadsfonder 47 36 72 36 56
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 17 704 18 833 18 791 19 137 20 510
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 36 609 37 226 36 837 36 730 37 554
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 869 934 1 012 792 852
S1311 Staten 107 767 108 868 113 226 104 931 106 786
S1313 Lokalförvaltning 2 946 3 017 2 976 2 968 2 955
S1314 Socialskyddsfonder 3 208 3 234 3 357 3 484 3 156
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 1 055 1 055 1 084 1 055 1 055
Netto S1 Totala ekonomin 4 098 1 293 358 11 529 6 151
S11 Icke-finansiella företag -51 718 -57 274 -48 767 -44 206 -51 614
S121 Centralbanken 43 584 34 370 59 527 60 265 71 539
S122 Övriga monetära finansinstitut -86 580 -80 237 -108 673 -112 618 -128 928
S123 Penningmarknadsfonder 2 610 2 517 2 325 2 415 2 403
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 46 181 48 629 47 159 47 717 50 159
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -12 434 -12 963 -12 189 -11 760 -10 212
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 24 903 25 457 26 738 27 319 27 919
S1311 Staten -89 477 -90 437 -92 440 -88 586 -90 954
S1313 Lokalförvaltning -2 393 -2 491 -2 450 -2 432 -2 407
S1314 Socialskyddsfonder 118 442 122 092 118 170 122 607 126 599
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 10 980 11 630 10 957 10 808 11 647
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. oktober 2016, Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2016, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2016/10/mata_2016_10_2016-12-15_tau_003_sv.html