Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.3.2016

Vienti laski neljännellä neljänneksellä, ulkomainen nettovarallisuusasema supistui

Vaihtotase oli lievästi ylijäämäinen vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä. Tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettu vienti laski. Viennin lasku jyrkkeni tammikuussa 2016. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan koko vuoden 2015 vaihtotase oli lievästi ylijäämäinen. Suorien sijoitusten velat kasvoivat ja ulkomainen nettovarallisuusasema supistui neljännellä neljänneksellä.

Suomen vaihtotase ja kauppatase

Suomen vaihtotase ja kauppatase

Vaihtotase neljännellä vuosineljänneksellä

Vaihtotase oli lievästi ylijäämäinen, 0,3 miljardia euroa, vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä. Myös koko vuoden 2015 vaihtotase oli lievästi ylijäämäinen, 0,3 miljardia euroa. Vuosina 2011-2014 vaihtotase jäi selvästi alijäämäiseksi.

Maksutaseen mukainen tavaravienti laski 4 prosenttia neljännellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta ja tuonti 3 prosenttia. Kauppataseen ylijäämä, 0,3 miljardia euroa, jäi edellisvuoden neljättä neljännestä pienemmäksi kun vienti laski tuontia nopeammin.

Koko vuoden 2015 kauppataseen ylijäämä, 2,5 miljardia euroa, oli korkein viiteen vuoteen tavaratuonnin laskiessa tavaravientiä nopeammin. Viennin arvon laskua selittävät öljytuotteiden arvon lasku ja voimakkaasti laskenut Venäjän-kauppa.

Palvelutase oli 0,4 miljardia euroa alijäämäinen viimeisellä neljänneksellä. Koko vuoden palvelutaseen alijäämä oli 1,3 miljardia euroa. Palveluvienti nousi 4 prosenttia vuoden 2014 neljännestä neljänneksestä. Palveluviennin suurimman erän, “televiestintä-, tietojenkäsittely- ja tietopalvelut”, vienti laski prosentin neljännellä neljänneksellä. Koko vuonna 2015 kyseisen erän vienti kasvoi 8,6 prosenttia.

Palvelutaseen alijäämää selittää 0,4 miljardia euroa alijäämäinen matkustustase. Koko vuonna matkustustaseen alijäämä oli ennätykselliset 1,6 miljardia euroa, koska matkailutulot Venäjältä ovat laskeneet voimakkaasti ja suomalaisten matkailumenot ulkomaille ovat vuositasolla jatkaneet kasvuaan. Matkustustulojen laskennan menetelmä on tarkentunut tilastovuodesta 2015 alkaen.

Ensitulon tili oli 0,9 miljardia euroa ylijäämäinen neljännellä neljänneksellä, mikä selittyy sijoitustulojen ylijäämällä. Ensitulon tili pitää sisällään mm. pääomakorvaukset, kuten korot ja osingot. Tulojen uudelleenjaon tili oli 0,5 miljardia euroa alijäämäinen.

Vaihtotase tammikuussa 2016

Maksutaseen mukainen tavaravienti laski 9 prosenttia vuoden takaisesta. Tavaratuonti laski 8 prosenttia. Maksutaseen mukaisen kauppataseen alijäämä oli 0,1 miljardia euroa. Vaihtotase oli tammikuussa lähes tasapainossa, 0,1 miljardia euroa alijäämäinen. Alaeristä ensitulon tili oli 0,3 miljardia euroa ylijäämäinen. Vaihtotaseen 12 kuukauden liukuva summa oli 0,3 miljardia euroa ylijäämäinen.

Suomen vaihtotase ja kauppatase, 12 kk liukuva summa

Suomen vaihtotase ja kauppatase, 12 kk liukuva summa

Rahoitustase ja ulkomainen nettovarallisuusasema

Pääomaa virtasi Suomeen vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä

Vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä pääomaa virtasi Suomeen nettomääräisesti 4,9 miljardia euroa. Pääomaa virtasi Suomeen eniten arvopaperisijoituksissa, nettomääräisesti 4,9 miljardia euroa, ja Suomesta ulkomaille muissa sijoituksissa 3,5 miljardia euroa. Muihin sijoituksiin luokitellaan mm. konsernin ulkopuoliset lainat, talletukset ja kauppaluotot.

Taulukko 1. Rahoitustase ja ulkomainen nettovarallisuusasema, miljardia euroa

  Sijoituskanta 30.09.2015 Rahoitustaloustoimet v. 2015 neljännellä neljänneksellä Hinnan muutos v. 2015 neljännellä neljänneksellä Valuuttakurssien ja muiden arvostuserien muutos v. 2015 neljännellä neljänneksellä Sijoituskanta 31.12.2015
Rahoitustase -0,4 -4,9 -4,4 1,7 -8,0
Saamiset 734,4 -59,4 18,4 4,4 697,8
Velat 734,8 -54,5 22,8 2,7 705,8
Suorat sijoitukset 8,6 -3,8 -0,5 0,5 4,8
Saamiset 131,0 -1,9 -0,2 0,7 129,6
Velat 122,5 1,9 0,3 0,2 124,9
Arvopaperisijoitukset 0,3 -4,9 -3,1 1,2 -6,4
Saamiset 285,2 -0,4 4,1 2,3 291,3
Velat 284,9 4,5 7,2 1,1 297,7
Muut sijoitukset -22,1 3,5 0,0 -0,2 -18,8
Saamiset 199,5 -33,3 0,0 1,2 167,4
Velat 221,5 -36,8 0,0 1,4 186,2
Johdannaiset 3,5 0,5 -0,7 0,0 3,2
Valuuttavaranto 9,3 -0,2 -0,1 0,2 9,2

Suorien sijoitusten velat kasvoivat

Neljännellä neljänneksellä ulkomaisten suorien sijoitusten velat kasvoivat 2,4 miljardia euroa ja saamiset vähenivät 1,4 miljardia euroa. Ulkomaisiin suoriin sijoituksiin liittyvät bruttosaamiset olivat vuoden 2015 lopussa 129,6 miljardia euroa ja vastaavat velat 124,9 miljardia euroa.

Suomella on edelleen suorien sijoitusten saamisia hieman enemmän kuin velkoja, kun vuoden 2015 lopussa saamiset ylittivät velat 4,8 miljardilla eurolla. Näihin sijoituksiin liittyvä nettovarallisuusasema on supistunut viimeisen kahden vuoden aikana voimakkaasti, koska vuoden 2013 lopussa suorien sijoitusten saamiset ylittivät velat 41,0 miljardilla. Vuoden 2015 muutos selittyy lähinnä konsernien sisäisten lainojen ja kauppaluottojen muutoksilla. Vuoden 2015 aikana nämä vieraan pääoman saamiset vähenivät 0,2 miljardia euroa, kun vastaavat velat kasvoivat 13,7 miljardia euroa.

Arvonmuutokset kasvattivat arvopaperisijoituksia

Arvopaperisaamiset ulkomailta olivat vuoden 2015 lopussa yhteensä 291,3 miljardia euroa, josta 149,3 miljardia euroa oli sijoituksia osakkeisiin ja sijoitusrahasto-osuuksiin sekä 142,0 miljardia euroa joukkovelkakirjalainoihin ja rahamarkkinapapereihin. Vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä ulkomaisia osake- ja sijoitusrahastosijoituksia lisättiin 3,4 miljardia euroa ja velkapaperisijoituksia vähennettiin 3,9 miljardia euroa.

Vuoden 2015 lopussa arvopaperivelat ulkomaille olivat 297,7 miljardia euroa, josta 102,2 miljardia euroa oli sijoituksia osakkeisiin sekä sijoitusrahasto-osuuksiin ja 195,4 miljardia euroa joukkovelkakirjalainoihin sekä rahamarkkinapapereihin. Neljännellä neljänneksellä ulkomaiset sijoittajat kasvattivat Suomen osake- ja sijoitusrahastosijoituksia 3,0 miljardia euroa ja velkapaperisijoituksia 1,4 miljardia euroa. Arvopaperivelat kasvoivat vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä yhteensä 12,8 miljardia euroa. Arvopapereiden hinnanmuutokset kasvattivat velkoja 7,2 miljardia euroa ja muiden arvostuserien muutokset 1,1 miljardia euroa.

Muiden sijoitusten velat vähenivät enemmän kuin saamiset

Neljännellä neljänneksellä Suomesta virtasi pääomaa ulkomaille nettomääräisesti muina sijoituksina, eli lainoina, talletuksina ja kauppaluottoina, yhteensä 3,5 miljardia euroa. Muihin sijoituksiin liittyvä nettovarallisuusasema parantui vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä yhteensä 3,3 miljardia euroa, kun huomioidaan myös arvonmuutosten osuus, -0,2 miljardia euroa. Vuoden lopussa muiden sijoitusten saamisia oli 167,4 miljardia euroa ja velkoja 186,2 miljardia euroa. Näistä saamisista 139,5 miljardia euroa ja veloista 155,7 miljardia euroa oli rahalaitosten hallussa.

Johdannaisiin liittyvät sijoituskannat pienenivät

Johdannaisiin liittyviä nettosaamisia Suomella oli joulukuun lopussa 3,2 miljardia euroa, mikä on 0,2 miljardia euroa vähemmän kuin syyskuun lopussa. Johdannaisiin liittyvät saamiset ja velat vähenivät selvästi neljännellä neljänneksellä.

Ulkomainen nettovarallisuusasema supistui yhä

Joulukuun 2015 lopussa Suomella oli saamisia ulkomailta yhteensä 697,8 miljardia euroa ja velkoja ulkomaille 705,8 miljardia euroa. Ulkomainen nettovarallisuusasema oli negatiivinen vuosineljänneksen lopussa, kun velkoja oli 8,0 miljardia euroa saamisia enemmän. Sekä ulkomaiset saamiset että velat ovat supistuneet kolmen edellisen neljänneksen aikana ja ovat nyt alhaisimmat sitten vuoden 2014 toisen neljänneksen.

Syyskuun 2015 lopussa nettovarallisuusasema oli 0,4 miljardia euroa negatiivinen, joten laskua on nettomääräisesti 7,6 miljardia euroa. Saamiset supistuivat vuoden viimeisen neljänneksen aikana 36,6 miljardia euroa ja velat 29,0 miljardia euroa. Ulkomaisiin saamisiin ja velkoihin liittyvät hinnan muutokset laskivat neljännen vuosineljänneksen aikana nettovarallisuutta 4,4 miljardilla eurolla. Valuuttakurssien ja muiden arvostuserien muutokset kasvattivat nettovarallisuusasemaa 1,7 miljardilla eurolla.

Rahoitustase ja ulkomainen varallisuusasema tammikuussa 2016

Tammikuussa Suomeen tuotiin pääomaa nettomääräisesti 1,0 miljardia euroa. Pääomaa tuotiin eniten arvopaperisijoituksina, yhteensä 13,0 miljardia euroa. Vienti oli suurinta suorissa sijoituksissa, yhteensä 9,9 miljardia euroa.

Suomen nettovarallisuusasema oli tammikuun lopussa negatiivinen, kun ulkomaisia saamisia oli 744,5 miljardia euroa ja velkoja 752,0 miljardia euroa.

Helmikuun 2016 tiedot julkistetaan 15.04.2016.

Ulkomainen nettovarallisuus kuukausittain

Ulkomainen nettovarallisuus kuukausittain

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Mira Malhotra 029 551 3411, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (331,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.03.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. tammikuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2016/01/mata_2016_01_2016-03-15_tie_001_fi.html