Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.9.2016

Vaihtotase alijäämäinen vuonna 2015. Ulkomainen nettovarallisuusasema positiivinen

Vaihtotaseen alijäämä supistui 0,9 miljardiin euroon vuonna 2015. Kauppatase vahvistui selvästi, koska tavaratuonnin lasku oli tavaraviennin laskua nopeampaa. Palvelutaseen alijäämä kasvoi palvelutuonnin kasvaessa palveluvientiä nopeammin. Vuoden 2015 aikana Suomeen tuotiin ulkomaista pääomaa nettomääräisesti 2,0 miljardia euroa. Ulkomainen nettovarallisuusasema oli vuoden lopussa 1,3 miljardia euroa positiivinen. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen maksutase ja ulkomainen varallisuusasema -tilastosta.

Vaihtotase alaerineen vuosina 2006–2015, miljardia euroa

Vaihtotase alaerineen vuosina 2006–2015, miljardia euroa

Vaihtotase

Vaihtotaseen alijäämä supistui 0,9 miljardiin euroon vuonna 2015. Vuonna 2014 alijäämää kertyi 2,3 miljardia euroa. Vaihtotaseen alijäämän pieneneminen oli seurausta kauppataseen ylijäämän kasvamisesta 1,9 miljardiin euroon (0,2 miljardia euroa 2014). Tavaratuonti laski 5,7 prosenttia 52,8 miljardiin euroon tavaraviennin laskiessa 2,7 prosenttia 54,7 miljardiin euroon. Tämä tavaratuonnin tavaravientiä nopeampi lasku vahvisti kauppatasetta. Viennin huippuvuodesta 2008 maksutaseen mukaisen tavaraviennin arvo on laskenut 16 prosenttia ja maksutaseen mukaisen tavaratuonnin arvo 10 prosenttia.

Palvelutase oli 1,6 miljardia alijäämäinen palveluviennin ollessa 22,5 miljardia euroa ja palvelutuonnin 24,1 miljardia euroa. Palveluvienti kasvoi 4,4 prosenttia palvelutuonnin kasvaessa 5,9 prosenttia.

Vaihtotaseen muista alaeristä ensitulon tili oli 1,2 miljardia ylijäämäinen ja tulojen uudelleenjaon tili 2,3 miljardia alijäämäinen.

Rahoitustase ja ulkomainen varallisuusasema

Suomeen tuotiin ulkomaista pääomaa nettomääräisesti 2,0 miljardia euroa eli sijoitusvirta ulkomailta Suomeen oli suurempi kuin sijoitukset Suomesta ulkomaille. Suomen ulkomainen nettovarallisuus vuoden lopussa oli 1,3 miljardia euroa, kun se vuotta aiemmin oli -5,4 miljardia euroa. Samalla vuodesta 2010 alkanut ulkomaisen nettovarallisuuden lasku päättyi. Hinnan muutokset kasvattivat Suomen nettovarallisuutta 5,0 miljardin euron verran.

Arvopaperisijoitukset

Ulkomaisiin arvopapereihin suuntautuneiden sijoitusten nettovirta eli ostojen ja myyntien erotus oli yhteensä -0,6 miljardia euroa. Sijoitukset ulkomaisiin osakkeisiin vähenivät 1,3 miljardilla eurolla. Arvopaperivelat kasvoivat kokonaisuudessaan 6,4 miljardia euroa.

Suorat sijoitukset

Suorien sijoitusten bruttomääräisten saamisten vuosien 2013–2014 lasku taittui. Velat kasvoivat puolestaan historian korkeimmalle tasolle vuoden 2015 lopussa. Velkojen saamisia voimakkaamman kasvun seurauksena suoriin sijoituksiin liittyvä nettosaaminen lähes puolittui 11,2 miljardiin euroon edellisen vuoden 20,3 miljardiin euroon verrattuna.


Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (431,3 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 30.9.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2015/mata_2015_2016-09-30_tie_001_fi.html