Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2019, november

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden 2015, miljoner euro

  År/månad
2015/01 2015/02 2015/03 2015/04 2015/05 2015/06 2015/07 2015/08 2015/09
Kontotransaktion                    
Tillgångar Totalt 14 396 -19 706 2 920 -20 375 -4 689 15 409 -22 483 15 999 -18 078
1. Direktinvesteringar 5 414 -5 454 -382 142 101 330 873 165 -319
2. Portföljinvesteringar -121 2 501 -1 586 399 592 548 -2 458 1 653 -2 030
3. Övriga investeringar 18 088 -8 478 16 286 -14 449 4 175 20 105 -15 725 19 185 -9 906
4. Finansiella derivat -9 017 -8 266 -11 266 -6 432 -9 473 -5 841 -4 959 -5 033 -5 975
5. Valutareserv 31 -9 -132 -35 -84 266 -213 28 151
Skulder Totalt 16 632 -18 386 2 985 -18 144 -7 933 9 938 -21 475 20 011 -26 717
1. Direktinvesteringar 9 568 -1 621 570 207 -563 5 783 1 064 1 137 -5 013
2. Portföljinvesteringar -2 261 -1 931 1 262 560 2 082 -3 837 -5 131 -222 3 493
3. Övriga investeringar 17 687 -7 660 12 303 -13 312 -1 304 13 153 -12 697 23 772 -19 568
4. Finansiella derivat -8 361 -7 174 -11 150 -5 599 -8 148 -5 160 -4 711 -4 677 -5 630
5. Valutareserv . . . . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Mira Malhotra 029 551 3411, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. september 2015, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden 2015, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/09/mata_2015_09_2015-11-13_tau_003_sv.html