Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2019, november

Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro

  År 2014 12 mån. glidande summa 2015/07 2015/08
1. Bytesbalans -1 777 833 345 195
1.1 Varor 1 318 3 166 304 97
1.2 Tjänster -1 820 -1 622 -99 -83
1.3 Primära inkomster 1 130 1 529 283 324
1.4 Sekundära inkomster -2 406 -2 241 -143 -143
2. Kapitalbalans 188 212 13 13
3. Finansiell balans -8 395 -1 438 -1 008 -4 014
3.1 Direktinvesteringar -12 552 -15 707 -190 -972
3.2 Portföljinvesteringar 4 619 9 300 2 673 1 875
3.3 Övriga investeringar 293 10 940 -3 028 -4 587
3.4 Finansiella derivat -547 -5 767 -249 -358
3.5 Valutareserv -207 -205 -213 28
4. Restpost -6 806 -2 483 -1 366 -4 222
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Mira Malhotra 029 551 3411, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. augusti 2015, Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/08/mata_2015_08_2015-10-15_tau_004_sv.html