Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Maarakennuskustannusindeksi 2005 = 100, painorakenne

2005=100
osaindeksin paino
Pohjara-
kenteet
11
Maara-
kenteet
34
Kalliora-
kenteet
9
Päällysteet
15
Kunnallis-
tekniset
järjestelmät
15
Betoni-
rakenteet
10
Muut
tekniset
järjestelmät
6
Kokonais-
indeksi
100
Murskaus-
työt 1)
Kunnossa-
pito 1)
1 Työvoima 16,1 18,2 25,5 13,9 20,5 25,4 13,0 18,7 23,4 14,3
1.1 Palkat 9,3 10,4 14,3 7,6 11,9 13,8 7,4 10,6 12,6 8,7
1.2 Välilliset palkat 6,2 6,6 9,0 4,9 7,9 10,0 4,7 6,9 8,0 5,4
1.3 Matka- ja päivärahat 0,6 1,2 2,2 1,4 0,7 1,6 0,9 1,2 2,8 0,2
2 Oma kalusto 12,8 14,7 17,9 23,2 18,2 2,7 4,5 14,8 43,9 10,9
2.1 Pääoman poisto 5,5 5,3 8,3 6,3 6,5 0,9 1,7 5,3 10,7 3,0
2.2 Korot ja vakuutukset 1,2 1,7 1,9 1,4 2,1 0,3 0,6 1,5 1,8 1,1
2.3 Korjaus, huolto ja kulutusosat 2,8 3,2 4,7 5,0 3,3 0,6 0,7 3,2 17,3 3,5
2.4 Polttoaineet ja energia 3,3 4,5 3,0 10,5 6,3 0,9 1,5 4,9 14,1 3,3
3 Ostetut konepalvelut 3,4 9,3 12,1 3,3 5,1 6,0 8,5 7,0 18,0 18,7
4 Ostetut kuljetuspalvelut 2,7 11,6 11,8 12,0 8,4 1,1 6,5 8,9 6,7 27,7
5 Materiaalit 58,4 34,7 22,1 40,6 39,9 55,5 58,8 41,4 0,1 18,3
5.1 Maa- ja kiviaines 3,7 29,9 0,4 10,5 12,9 0,6 0,5 14,2 0,1 8,1
5.2 Sementti- ja betonituotteet 45,1 0,6 5,9 0,0 6,4 17,2 1,5 8,5 0,0 0,1
5.3 Bitumit ja muovituotteet 0,0 2,7 0,3 29,5 10,1 3,3 0,0 7,2 0,0 1,1
5.4 Puutavara 1,5 0,3 0,1 0,0 2,9 8,3 0,0 1,5 0,0 0,0
5.5 Metallituotteet 4,4 0,1 5,5 0,0 6,4 24,2 31,2 6,3 0,0 0,9
5.6 Muut materiaalit ja tarvikkeet 3,7 1,1 9,9 0,6 1,2 1,9 25,6 3,7 0,0 8,1
6 Työmaan yhteiskustannukset 6,6 11,5 10,6 7,0 7,9 9,3 8,7 9,3 7,9 10,1
6.1 Työnjohto 4,5 8,6 7,8 6,1 4,3 5,8 6,7 6,7 5,3 6,4
6.2 Työmaatoimisto 0,9 1,1 2,0 0,9 1,3 1,5 0,3 1,2 1,3 3,3
6.3 Suunnittelu ja muut palvelut 1,2 1,8 0,8 0,0 2,3 2,0 1,7 1,5 1,3 0,4
  YHTEENSÄ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1) Erillisindeksi

Päivitetty 18.11.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/maku_2008-11-18_men_002.html