Finlands officiella statistik

Virkeshandeln av industrivirke

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Virkeshandeln av industrivirke
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: I statistiken presenteras månatlig information om marknadsvirkets (industrivirkets) avverkningar samt om arbetskraften och maskinparken inom drivningen. Statistiken förs utan områdesindelning. Statistiken baserar sig på en förfrågan som riktas till råvirkesköparna (sampel). Avverkningsinformationen anmäls per ägargrupp, affärssätt och virkessortiment. Arbetskraften vid avverkningar indelas i huggning och skogstransport.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: skogsbruket, avverkningarna, marknadsvirke, industrivirke, brännved, timmer, massaved, virkessortimenten, drivning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Virkeshandeln av industrivirke [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 5.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mahakk/index_sv.html