Finlands officiella statistik

Virkeshandeln av industrivirke

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Virkeshandeln av industrivirke
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: I statistiken om virkeshandeln uppges uppgifter om köpmängder och priser som gäller industrivirke som skogsindustrin har köpt från privata skogar. Former för virkeshandel är rot- och leveransförsäljning och i fråga om rotförsäljning specificeras dessutom som avverkningssätt förnyelseavverkning, gallringsavverkning och förstagallring.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: nyckelord: skogsbruket, marknadsvirke, industrivirke, timmer, massaved, virkeshandel, priser, leveranspris, rotpris, privata skogar.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Virkeshandeln av industrivirke [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 9.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mahakk/index_sv.html