Finlands officiella statistik

Kreditinstitutens bokslut

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Finansnettot för bankerna i Finland ökade medan rörelsevinsten minskade under sista kvartalet år 2020
22.4.2021
Finansnettot för kreditinstitut med bankverksamhet i Finland uppgick under sista kvartalet år 2020 till 1,2 miljarder euro och rörelsevinsten till 1,4 miljarder euro. Finansnettot ökade med 4,1 procent medan rörelsevinsten minskade med 9,7 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

Beskrivning: Statistikcentralen har gett ut enhetliga bokslutsuppgifter enligt bokslutsscheman som baserar sig på finansministeriets förordning om alla kreditinstitut från och med materialet för år 1995. Kreditinstituten har indelats i inhemska affärsbanker, andelsbanker, sparbanker, övriga inhemska kreditinstitut, utländska bankers filialkontor i Finland och övriga utländska kreditinstitut i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: balansräkningar, banker, bokslut, finansinstitut, kreditinstitut, lönsamhet, resultaträkningar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Källmaterialet i statistiken över kreditinstitut ändras fr.om. början av år 2014
3.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/index_sv.html