Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 3. Yritystoiminnan luottokanta rahoitusvaateittain vuosina 2005–2012

Rahoitusvaade Antolainaus, kanta 1) Antolainaus, uudet Joukkovelkakirjat, kanta 2) Rahamarkkinapaperit, kanta 4) Vaateet yhteensä, kanta
Vuosineljännes Milj. euroa Vuosi-
muutos, %
Milj. euroa Vuosi-
muutos, %
Milj. euroa Vuosi-
muutos, %
Milj. euroa Vuosi-
muutos,
%
Milj. euroa Vuosi-
muutos, %
2012/Q2 72 387 4,7 .. .. 4 607 17,6 2 153 16,3 79 146 5,7
2012/Q1 71 594 4,6 10 271 3,5 4 343 14,2 2 126 13,9 78 063 5,3
2011/Q4 70 098 3,6 11 469 11,0 3 894 0,7 1 755 55,7 75 747 4,3
2011/Q3 69 738 1,1 9 987 3,7 3 937 2,2 2 207 71,8 75 882 2,4
2011/Q2 69 116 0,6 10 785 -3,7 3 919 1,6 1 851 47,7 74 886 1,4
2011/Q1 68 458 6,8 9 927 .. 3 802 .. 1 867 .. 74 127 ..
2010/Q4 67 665 6,9 10 332 .. 3 866 .. 1 127 .. 72 658 ..
2010/Q3 68 974 7,2 9 629 .. 3 851 .. 1 285 .. 74 110 ..
2010/Q2 68 716 1,7 11 198 .. 3 857 .. 1 253 .. 73 826 ..
2010/Q1 64 082 -5,7 .. .. 3 089 19,5 .. .. 67 171 -4,7
2009/Q4 63 270 -5,7 .. .. 3 140 42,5 .. .. 66 411 -4,2
2009/Q3 64 312 2,2 .. .. 2 918 43,4 .. .. 67 231 3,5
2009/Q2 67 583 12,2 .. .. 2 865 54,7 .. .. 70 448 13,5
2009/Q1 67 933 18,1 .. .. 2 584 49,5 .. .. 70 517 19,1
2008/Q4 67 125 23,0 .. .. 2 203 68,5 .. .. 69 328 24,1
2008/Q3 62 925 19,0 .. .. 2 035 51,9 .. .. 64 960 19,8
2008/Q2 60 241 16,3 .. .. 1 853 33,1 .. .. 62 094 16,7
2008/Q1 57 499 12,5 .. .. 1 729 20,1 .. .. 59 227 12,7
2007/Q4 54 567 9,9 .. .. 1 308 -12,6 .. .. 55 875 9,2
2007/Q3 52 890 8,9 .. .. 1 340 -13,2 .. .. 54 230 8,2
2007/Q2 51 820 6,8 .. .. 1 392 -7,4 .. .. 53 212 6,4
2007/Q1 51 110 6,7 .. .. 1 440 -6,1 .. .. 52 550 6,3
2006/Q4 49 661 4,7 .. .. 1 495 -4,3 .. .. 51 156 4,4
2006/Q3 48 578 3,0 .. .. 1 543 -8,4 .. .. 50 121 2,6
2006/Q2 48 525 3,5 .. .. 1 503 -9,5 .. .. 50 028 3,1
2006/Q1 47 898 4,2 .. .. 1 534 -2,9 .. .. 49 432 3,9
2005/Q4 47 454 5,3 .. .. 1 562 -18,3 .. .. 49 016 4,3
2005/Q3 47 154 4,9 .. .. 1 684 -16,3 .. .. 48 838 4,0
2005/Q2 46 872 3,8 .. .. 1 660 -20,6 .. .. 48 532 2,7
2005/Q1 45 977 3,5 .. .. 1 580 -24,1 .. .. 47 557 2,3
1) Tiedot ei ole täysin vertailukelpoisia vuoden 2010 2. neljänneksestä lähtien, koska uutena rahoitusvaateena mukana on rahoitusleasingluotot
2) 2010/Q2 asti sisältää vain sijoitusomaisuuteen kirjatut joukkovelkakirjat
3) Rahamarkkinapaperit sisältyvät luottokantaan ajankohdasta 2010/Q2 alkaen
4) .. tietoa ei ole saatavissa

Lähde: Luottokanta 2012, 2. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin 09 1734 3330, Susanna Laine 09 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 14.9.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottokanta [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-2602. 2. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 3. Yritystoiminnan luottokanta rahoitusvaateittain vuosina 2005–2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lkan/2012/02/lkan_2012_02_2012-09-14_tau_003_fi.html