Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 4.7.2008

Luottokanta 232 miljardia euroa maaliskuun lopussa

Kotimaisten rahoitus- ja vakuutuslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen myöntämä luottokanta oli vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen lopussa yhteensä runsaat 232 miljardia euroa. Luottokanta kasvoi edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna vajaat seitsemän prosenttia. Uusia luottoja nostettiin neljänneksen aikana yhteensä vajaalla 41 miljardilla eurolla, runsaat kuusi prosenttia enemmän kuin vastaavalla neljänneksellä vuotta aiemmin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottokantatilastosta.

Yleisöluottokanta oli vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen lopussa yhteensä vajaat 167 miljardia euroa, 11 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Uusia yleisöluottoja nostettiin neljänneksen aikana vajaalla 20 miljardilla eurolla eli kuusi prosenttia edellisvuoden vastaavaa neljännestä enemmän. Yleisöluottoihin ei lueta rahoitus- ja vakuutuslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen keskinäistä luotonantoa eikä valtion varoista välitettäväksi annettuja luottoja tai ulkomaille myönnettyjä luottoja.

Kotitalouksien asuntoluottokanta 65 miljardia euroa

Kotitalouksilla oli luottoja vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen lopussa yhteensä vajaat 88 miljardia euroa. Tästä asunto- ja vapaa-ajan asuntoluottoja oli 65 miljardia ja kulutusluottoja1) ja opintolainoja 14 miljardia euroa. Kotitalouksien luottokanta kasvoi edellisen vuoden vastaavan neljänneksen loppuun verrattuna lähes 11 prosenttia. Kotitalouksien asuntoluottokannan vuosikasvuvauhti hidastui 12 prosenttiin vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä.

Kotitalouksien asuntoluottokanta (ml. vapaa-ajan asunnot) ja sen muutos edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä neljänneksittäin vuosina 2002-2008

Tilastotietoa pienlainoista

Tilastokeskus alkoi vuoden 2008 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen tilastoida pienlainayritysten toimintaa osana luottokantatilastoa. Tiedonkeruu sisältää neljänneksen aikana myönnetyt uudet luotot, niihin kohdistuneet kulut, keskimääräisen takaisinmaksuajan, asiakaslukumäärän sekä neljänneksen lopun luottokantatiedon. Ensimmäisessä tiedonkeruussa vastanneita yrityksiä oli 40.

Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä uusia pikaluottoja myönnettiin vajaalla 43 miljoonalla eurolla yhteensä lähes 270 000 kappaletta. Keskimääräinen pikavippi on suuruudeltaan noin 160 euroa ja sen takaisinmaksuaika 27 päivää. Pienlainayritysten vuosineljänneksen aikaisten asiakkaiden lukumäärä oli yhteensä lähes 200 000.

Pikavipinottajat maksoivat neljänneksen aikana ottamistaan lainoista yhteensä yli 10 miljoonaa euroa erilaisia kuluja. Pikavippiin kohdistuvat kulut olivat siten keskimäärin 24 prosenttia myönnetystä lainapääomasta. Pienlainatoimialan yhteenlaskettu luottokanta oli neljänneksen lopussa 21 miljoonaa euroa.

Pienlainayritysten tunnuslukuja vuoden 2008 ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Uudet myönnetyt luotot, 1000 euroa 42 746
Uusiin luottoihin kohdistuneet kulut, 1000 euroa 10 199
Kulut / uudet luotot, % 23,9
Uusien luottojen keskimääräinen takaisinmaksuaika, päivää 26,7
Luottokanta, 1000 euroa 21 003
Uusien luottojen kappalemäärä 268 696
Keskimääräinen lainamäärä, euroa 159
Asiakaslukumäärä 196 511
Tilastoitujen yritysten lukumäärä 40

1) Luottokantatilaston kulutusluottojen määritelmää muutettiin vuoden 2008 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien siten, että nyt myös kaikki tili- ja korttiluotot sisältyvät kulutusluottoihin. Aikaisemmin erityisesti osa tililuotoista ei ole kuulunut luottokantatilastossa kulutusluottoihin. Tämän vuoksi kulutusluottokanta kasvoi edellisiin neljänneksiin verrattuna tavallista enemmän.

Lähde: Luottokanta, 1. neljännes 2008. Tilastokeskus

Lisätietoja: Olli Kannas (09) 1734 3539, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 4.7.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottokanta [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-2602. 1. vuosineljännes 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lkan/2008/01/lkan_2008_01_2008-07-04_tie_001.html