Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Statistiken innehåller information på månads- och årsnivå om slaktkropparna per styck och per kilo och medelslaktvikter. Statistiken innehåller även fryslager på månadsnivå. Uppgifterna baserar sig på data som insamlas månatligen från slakterier och fås från djurregistren. Årsstatistiken innehåller dessutom uppgifter om produktionen av nötkött, svinkött och lammkött enligt kommun och Ely-central. Uppgifterna baserar sig på data som insamlas från slakterier och fås från djurregistren. Årstatistiken innehåller också uppgifter om produktionen av ekologiskt kött och lantgårdarnas slakter.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Köttproduktion [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 10.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/litu/meta_sv.html