Finlands officiella statistik

Hushållens konsumtion

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Värdet av välfärdstjänster för hushållen är i genomsnitt drygt 7 000 euro per år
2.10.2018
Den ekonomiska förmån som användningen av välfärdstjänster för hushållen uppgår till i genomsnitt 7 100 euro år 2016. Det största utbytet av sina skatter hade hushållen av gratis utbildning, i genomsnitt 3 300 euro, och av hälsovård, nästan 2 900 euro per hushåll.

Nästa offentliggörande:
20.4.2020

Beskrivning: Statistikcentralens konsumtionsundersökning producerar uppgifter om förändringar i hushållens konsumtionsutgifter och om skillnader i konsumtionen efter befolkningsgrupp. Undersökningen utreder också hushållens boendeförhållanden, trafikmedel och inkomster. Dessutom producerar undersökningen uppgifter om de fördelar som erhålls genom användningen av samhälleliga tjänster och de mängder livsmedel som hushållen köper hem.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: boende, hushåll, inkomster, konsumtion, konsumtionsundersökning, konsumtionsutgifter, levnadsförhållanden, levnadskostnader, penninghantering, socioekonomisk ställning, utgifter, varaktiga konsumtionsvaror, varaktiga varor, välfärdstjänster.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Databastabellerna i statistiken över hushållens konsumtion har uppdaterats
28.2.2014
Året 2012 har lagts till databastabellerna i statistiken över hushållens konsumtion 28.2.2014.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hushållens konsumtion [e-publikation].
ISSN=2323-301X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktutk/index_sv.html