Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Säsongrensningsmodellerna har reviderats

I samband med publiceringen av uppgifterna för mars 2021 har permanenta nivåförändringar (Level Shift, LS) införts i säsongrensningen av lönesummaindexen. Tidigare har man i säsongrensningsmodellerna för lönesummaindexen utnyttjat enbart temporära nivåförändringar. Införandet av nivåförändringar förenhetligar statistikens metoder med arbetskraftsstatistiken och förbättrar kvaliteten på säsongrensningsmodellerna. På grund av ändringen revideras de säsongrensade uppgifterna och trendserierna för de gamla tidpunkterna betydligt för en del av näringsgrenarna. Mer detaljerade uppgifter om tidsseriernas säsongvariation och om den metod som använts för säsongrensningen finns i beskrivningen: Säsongrensning med Tramo/Seats-metoden.


Senast uppdaterad 14.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/ktps_2021-05-14_uut_001_sv.html