Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Lönesummaindexens uppgifter för april 2020 publiceras med hjälp av inkomstregistermaterial

I juni 2020 publicerar Statistikcentralen lönesummaindexen gällande uppgifterna för april 2020. Som källmaterial används uppgifter som fås direkt från inkomstregistret. Tidigare levererade Skatteförvaltningen materialet till Statistikcentralen. Uppgifterna har räknats på nytt fr.o.m. januari 2020 på basis av uppgifterna i inkomstregistret. På grund av ändringen kan uppgifterna för år 2020 komma att revideras.

I inkomstregistret kan uppgifterna för år 2019 komma att uppdateras för hela årets del, eftersom uppgifter om lönesumman tidigare bara uppdaterades för de 7–9 senaste månadernas del. På grund av beräkningsmetoden kan detta medföra ändringar i uppgifterna för år 2020, då nyare uppgifter också finns tillgängliga för jämförelseåret.

Mera information om ibruktagandet av inkomstregistret vid Statistikcentralen finns i nyheten.


Senast uppdaterad 12.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/ktps_2020-06-12_uut_001_sv.html