Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2021, mars

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2021-03-12)
A-X Hela ekonomin 08/2020 -2,7 -2,8 -0,1
09/2020 0,6 0,4 -0,2
10/2020 1,5 1,4 -0,1
11/2020 -1,3 -1,6 -0,3
12/2020 0,8 1,2 0,4
B-E Total industri 08/2020 -5,8 -5,9 -0,1
09/2020 -0,5 -0,5 0,0
10/2020 1,6 1,5 -0,1
11/2020 -3,7 -3,7 0,0
12/2020 4,0 4,1 0,1
F Byggverksamhet 08/2020 -8,7 -8,5 0,2
09/2020 0,5 0,1 -0,4
10/2020 6,5 6,6 0,1
11/2020 -7,9 -8,4 -0,5
12/2020 5,3 6,1 0,8
G Handel 08/2020 -0,1 -0,3 -0,2
09/2020 1,4 1,0 -0,4
10/2020 1,4 1,2 -0,2
11/2020 0,7 0,2 -0,5
12/2020 -0,1 0,2 0,3
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 08/2020 -4,0 -4,3 -0,3
09/2020 -1,9 -2,1 -0,2
10/2020 -0,6 -0,8 -0,2
11/2020 -3,9 -4,5 -0,6
12/2020 -3,8 -3,2 0,6
K Finans- och försäkringsverksamhet 08/2020 1,6 0,3 -1,3
09/2020 3,7 2,3 -1,4
10/2020 0,5 -0,2 -0,7
11/2020 2,0 1,8 -0,2
12/2020 0,6 0,4 -0,2
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 08/2020 0,8 0,3 -0,5
09/2020 2,7 2,0 -0,7
10/2020 2,2 2,6 0,4
11/2020 3,1 2,1 -1,0
12/2020 -0,5 -0,1 0,4
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 08/2020 3,8 3,8 0,0
09/2020 5,5 5,5 0,0
10/2020 4,8 4,8 0,0
11/2020 4,4 4,4 0,0
12/2020 9,3 9,7 0,4
OPQ Offentlig sektor 08/2020 0,5 0,6 0,1
09/2020 2,8 2,8 0,0
10/2020 1,8 1,7 -0,1
11/2020 3,5 3,5 0,0
12/2020 2,1 2,3 0,2
Privat sektor 08/2020 -3,9 -4,1 -0,2
09/2020 0,2 -0,2 -0,4
10/2020 1,9 1,6 -0,3
11/2020 -3,0 -3,5 -0,5
12/2020 1,1 1,5 0,4
1) 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
Hela ekonomin (A-X) 2017 0,2 0,3
2018 0,1 0,2
2019 0,2 0,2
Industri (BCDE) 2017 0,1 0,1
2018 -0,1 0,1
2019 0,1 0,1
Byggverksamhet (F) 2017 0,3 0,5
2018 0,1 0,4
2019 0,1 0,1
Handel (G) 2017 -0,7 0,7
2018 -0,2 0,3
2019 0,0 0,1
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 2017 0,2 0,3
2018 -0,1 0,5
2019 0,2 0,2
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 2017 -0,2 0,4
2018 -0,2 0,6
2019 0,0 0,2
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 2017 1,5 1,5
2018 0,6 0,7
2019 0,5 0,5
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 2017 0,0 0,4
2018 1,2 1,3
2019 0,7 0,7
Offentlig sektor (OPQ) 2017 0,0 0,3
2018 0,3 0,3
2019 0,2 0,2
Privat sektor 2017 0,1 0,3
2018 0,1 0,2
2019 0,2 0,2
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Myllylä 029 551 3473, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. januari 2021, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2021/01/ktps_2021_01_2021-03-12_rev_001_sv.html