Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2021, februari

Lönesummaindex 2021, januari

2021
januari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik