Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2021, februari

Publicerad: 12.2.2021

Lönesumman ökade under oktober-december med 0,2 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under oktober-december 0,2 procent större än under motsvarande period året innan. I december ökade lönesumman för hela ekonomin med 0,8 procent jämfört med föregående år. Under oktober-december för ett år sedan ökade lönesumman för hela ekonomin med 2,3 procent.

Tremånaders årsförändring av lönesumman, % (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av lönesumman, % (TOL 2008)

Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i februari

I samband med denna statistikpublikation har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret. Näringsgrenskorrigeringarna märks som en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras för åren 2019-2020. Ändringarnas inverkan har beaktats i statistikproduktionen så att det inte uppstår några avbrott i tidsserierna när det gäller publicerade indexserier. Tolkningen av statistiken förblir också oförändrad i och med förändringen. Revideringen av årsförändringar inom näringsgrenarna presenteras under rubriken Revideringar i denna statistik .


Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Myllylä 029 551 3473, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (287,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 12.2.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. december 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2020/12/ktps_2020_12_2021-02-12_tie_001_sv.html