Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2021, april

Lönesummaindex 2020, oktober

2020
oktober
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik