Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2020, juli

Publicerad: 13.9.2019

Lönesumman ökade under april–juni med 3,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma 3,7 procent större under andra kvartalet än året innan. I juni ökade lönesumman för hela ekonomin med 1,7 procent jämfört med året innan. Under april–juni i fjol ökade lönesumman för hela ekonomin med 4,8 procent. Uppgifter för februari–juni publiceras inte för den offentliga sektorns del på grund av bristfällig ackumulering av material. Dess inverkan har därför eliminerats från utvecklingen av lönesumman för hela ekonomin när det gäller februari–juni.

Tremånaders årsförändring av lönesumman, % (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av lönesumman, % (TOL 2008)

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Mustonen 029 551 3651, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (285,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. juni 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2019/06/ktps_2019_06_2019-09-13_tie_001_sv.html