Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2021, februari

Lönesummaindex 2018, november

2018
november
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik