Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2021, januari

Lönesummaindex 2018, augusti

2018
augusti
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik