Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2020, juli

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2017-09-12)
A-X Hela ekonomin 02/2017 1,8 2,1 0,3
03/2017 2,5 2,3 -0,2
04/2017 0,5 0,0 -0,5
05/2017 3,3 2,9 -0,4
06/2017 2,7 2,8 0,1
B-E Total industri 02/2017 0,9 0,9 0,0
03/2017 0,6 0,6 0,0
04/2017 -1,1 -1,2 -0,1
05/2017 2,4 2,3 -0,1
06/2017 6,2 6,3 0,1
F Byggverksamhet 02/2017 9,8 9,1 -0,7
03/2017 14,2 13,6 -0,6
04/2017 1,1 0,3 -0,8
05/2017 8,9 8,3 -0,6
06/2017 15,2 15,4 0,2
G Handel 02/2017 1,3 1,1 -0,2
03/2017 0,9 -0,5 -1,4
04/2017 2,6 1,1 -1,5
05/2017 2,5 1,2 -1,3
06/2017 2,7 1,9 -0,8
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 02/2017 4,4 4,1 -0,3
03/2017 5,3 5,2 -0,1
04/2017 3,1 2,3 -0,8
05/2017 4,7 4,3 -0,4
06/2017 5,6 6,0 0,4
K Finans- och försäkringsverksamhet 02/2017 3,5 3,7 0,2
03/2017 -0,5 -0,6 -0,1
04/2017 -2,3 -2,4 -0,1
05/2017 3,5 3,2 -0,3
06/2017 1,9 2,1 0,2
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 02/2017 -0,9 -0,6 0,3
03/2017 -0,9 -0,8 0,1
04/2017 -1,6 -1,8 -0,2
05/2017 -1,3 -1,4 -0,1
06/2017 -1,0 -0,8 0,2
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 02/2017 3,3 2,8 -0,5
03/2017 2,4 2,6 0,2
04/2017 0,7 0,4 -0,3
05/2017 4,9 4,8 -0,1
06/2017 3,9 4,2 0,3
OPQ Offentlig sektor 02/2017 -1,3 -0,7 0,6
03/2017 -0,7 -0,6 0,1
04/2017 -1,9 -1,9 0,0
05/2017 1,1 1,2 0,1
06/2017 -5,2 -5,2 0,0
Privat sektor 02/2017 3,7 3,7 0,0
03/2017 4,7 4,2 -0,5
04/2017 1,7 1,0 -0,7
05/2017 4,9 4,3 -0,6
06/2017 7,1 7,2 0,1
1) 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
Hela ekonomin (A-X) 2014 -0,7 0,7
2015 -0,7 0,7
2016 -0,4 0,5
Industri (BCDE) 2014 -0,2 0,4
2015 -0,2 0,2
2016 -0,1 0,3
Byggverksamhet (F) 2014 -2,0 2,0
2015 -1,7 1,7
2016 -0,9 1,3
Handel (G) 2014 -0,7 0,7
2015 -0,8 0,8
2016 -0,5 0,7
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 2014 -0,8 0,8
2015 -1,1 1,1
2016 -0,6 0,8
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 2014 -0,3 0,8
2015 -0,4 0,5
2016 -0,2 0,6
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 2014 -0,1 0,5
2015 -0,6 0,6
2016 -0,3 0,6
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 2014 -0,6 0,6
2015 -0,8 0,8
2016 -0,9 1,2
Offentlig sektor (OPQ) 2014 0,0 0,1
2015 -0,3 0,3
2016 0,0 0,1
Privat sektor 2015 -0,8 0,8
2016 -0,5 0,8
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Mustonen 029 551 3651, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 12.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. juli 2017, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2017/07/ktps_2017_07_2017-09-12_rev_001_sv.html