Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2020, juli

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2017-04-12)
A-X Hela ekonomin 09/2016 4,7 3,8 -0,9
10/2016 0,6 0,0 -0,6
11/2016 3,3 2,4 -0,9
12/2016 1,2 1,6 0,4
01/2017 2,7 2,6 -0,1
B-E Total industri 09/2016 5,1 5,0 -0,1
10/2016 -4,8 -4,9 -0,1
11/2016 1,1 0,9 -0,2
12/2016 -0,5 -0,2 0,3
01/2017 0,2 0,3 0,1
F Byggverksamhet 09/2016 17,3 15,4 -1,9
10/2016 1,1 0,5 -0,6
11/2016 9,1 7,5 -1,6
12/2016 4,2 5,6 1,4
01/2017 11,8 12,3 0,5
G Handel 09/2016 3,1 2,2 -0,9
10/2016 2,2 1,4 -0,8
11/2016 3,5 2,6 -0,9
12/2016 1,1 1,7 0,6
01/2017 2,3 2,9 0,6
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 09/2016 6,5 5,4 -1,1
10/2016 3,4 2,5 -0,9
11/2016 5,3 4,3 -1,0
12/2016 3,0 4,0 1,0
01/2017 4,6 4,9 0,3
K Finans- och försäkringsverksamhet 09/2016 3,4 3,0 -0,4
10/2016 4,0 3,7 -0,3
11/2016 2,7 2,3 -0,4
12/2016 2,3 4,3 2,0
01/2017 5,1 5,2 0,1
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 09/2016 -0,2 -1,1 -0,9
10/2016 -1,3 -2,1 -0,8
11/2016 -0,7 -1,3 -0,6
12/2016 -2,6 -1,7 0,9
01/2017 -0,9 -0,5 0,4
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 09/2016 7,6 6,5 -1,1
10/2016 5,7 4,8 -0,9
11/2016 4,2 3,1 -1,1
12/2016 1,9 3,2 1,3
01/2017 3,7 3,8 0,1
OPQ Offentlig sektor 09/2016 -0,4 -0,4 0,0
10/2016 -0,6 -0,2 0,4
11/2016 0,8 0,8 0,0
12/2016 -1,2 -0,8 0,4
01/2017 0,2 0,0 -0,2
Privat sektor 09/2016 7,3 6,0 -1,3
10/2016 0,8 -0,2 -1,0
11/2016 4,4 3,2 -1,2
12/2016 2,2 2,8 0,6
01/2017 4,3 4,1 -0,2
1) 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
Hela ekonomin (A-X) 2013 -0,8 0,8
2014 -0,7 0,7
2015 -0,7 0,7
Industri (BCDE) 2013 -0,3 0,3
2014 -0,2 0,4
2015 -0,2 0,2
Byggverksamhet (F) 2013 -1,9 1,9
2014 -2,0 2,0
2015 -1,7 1,7
Handel (G) 2013 -0,7 0,8
2014 -0,7 0,7
2015 -0,8 0,8
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 2013 -0,8 0,9
2014 -0,8 0,8
2015 -1,1 1,1
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 2013 -0,8 0,9
2014 -0,3 0,8
2015 -0,4 0,5
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 2013 -0,2 0,5
2014 -0,1 0,5
2015 -0,6 0,6
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 2013 -1,1 1,1
2014 -0,6 0,6
2015 -0,8 0,8
Offentlig sektor (OPQ) 2013 -0,2 0,3
2014 0,0 0,1
2015 -0,3 0,3
Privat sektor 2014 -0,7 0,8
2015 -0,8 0,8
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö 029 551 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 12.04.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. februari 2017, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2017/02/ktps_2017_02_2017-04-12_rev_001_sv.html