Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2021, maj

Lönesummaindex 2015, augusti

2015
augusti
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik