Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkasumma kasvoi 0,6 prosenttia vuonna 2014

Vuonna 2014 koko talouden palkkasumma oli 0,6 prosenttia suurempi kuin edeltävänä vuonna. Palkkasumman kasvu oli hieman vuotta 2013 maltillisempaa, jolloin koko vuoden kasvu oli prosentin. Palkkasumman kasvu oli hieman hitaampaa lähes kaikilla päätoimialoilla edellisvuoteen verraten. Vuonna 2014 palkkasummien kasvu jäikin alle kahden prosentin kaikilla päätoimialoilla pois lukien yksityisen terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden palkkasummaa, joka kasvoi vuonna 2014 vielä 3,5 prosenttia edellisvuodesta.

Kuvio 1. Palkkasumman koko vuoden muutokset 2014 ja 2013, % (TOL 2008)

Kuvio 1. Palkkasumman koko vuoden muutokset 2014 ja 2013, % (TOL 2008)

Teollisuuden palkkasummien lasku jatkui tuoreella neljänneksellä

Palkkasumma kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä kaikilla päätoimialoilla lukuun ottamatta teollisuutta, jossa palkkasumma supistui 0,1 prosenttia edellisvuodesta. Nopeinta palkkasumman kasvu oli tuoreella kolmen kuukauden jaksolla rakentamisessa (2,6 %), muissa palveluissa (2,5 %) sekä yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa (2,3 %).

Kuvio 2. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä IV/2014 ja IV/2013, % (TOL 2008)

Kuvio 2. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä IV/2014 ja IV/2013, % (TOL 2008)
Rakennusalan palkkasumma kasvoi tuoreella kolmen kuukauden jaksolla 2,6 prosenttia vuoden takaisesta. Erikoistuneen rakennustoiminnan palkkasumma lisääntyi samaan aikaan 4,2 ja talonrakentamisen 2,1 prosenttia edellisvuodesta. Maa- ja vesirakentamisen palkkasumma laski puolestaan 2,3 prosenttia vuodentakaisesta.

Teollisuusyritysten maksamien palkkojen summa laski vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä 0,1 prosenttia. Teollisuuden alatoimialoista palkkasumma laski voimakkaimmin muiden kulkuneuvojen valmistuksessa (-13,0 %), vaatteiden valmistuksessa (-7,7 %) sekä nahan ja nahkatuotteiden valmistuksessa (-5,0 %). Palkkasumma kasvoi teollisuuden alatoimialoista eniten kaivostoimintaa palvelevassa toiminnassa (11,2 %), moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistuksessa (6,7 %) sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa (5,2 %).

Kaupan toimialalla palkkasumma kasvoi 0,9 prosenttia vuoden 2014 tuoreella neljänneksellä. Autokaupassa palkkasumma kasvoi prosentin, tukkukaupassa 0,7 ja vähittäiskaupassa 1,2 prosenttia edellisvuodesta.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma kasvoi uusimmalla kolmen kuukauden jaksolla 2,5 prosenttia vuoden takaisesta. Palvelualojen alatoimialoista voimakkaimmin palkkasumma kasvoi muissa erikoistuneissa palveluissa liike-elämälle (7,9 %) sekä elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotannossa (6,5 %). Heikointa kehitys oli televiestinnässä (-4,5 %) ja tieteellisessä tutkimuksessa ja kehittämisessä (-3,3 %).

Palkkasumma kasvoi neljännellä neljänneksellä yksityisellä sektorilla 1,7 ja julkisen sektorilla 0,5 prosenttia edellisvuodesta. Yksityisissä koulutuspalveluissa sekä rahoitus- ja vakuutustoiminnassa palkkasumma kasvoi 0,5 ja 1,3 prosenttia vuoden takaisesta.

Palkkasummien kasvu hidasta – työllisten määrä edelleen laskussa

Palkkasummaan vaikuttavat työllisyydessä ja palkansaajien ansiotasossa tapahtuvat muutokset. Palkkasumman kasvu jäi alle kahden prosentin vuoden 2014 kaikilla neljänneksillä. Tuoreella neljänneksellä kasvua kertyi 1,3 prosenttia edellisvuodesta. Palkkasummien kasvua on hidastanut pitkään jatkunut lasku työllisten määrässä. Työllisten määrä kääntyi laskuun vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä ja tuoreella neljänneksellä työllisten määrä laski 0,2 prosenttia.

Pitkään jatkuneella ansiotason nousulla on toisaalta ollut positiivinen vaikutus palkkasumman kehitykseen. Myös ansiotason kasvu on hidastunut vuonna 2014. Vielä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ansiotaso kasvoi miltein kaksi prosenttia, mutta vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä kasvua kertyi enää 1,3 prosenttia vuoden takaisesta.

Kuvio 3. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Kuvio 3. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Lähde: Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Godfrey Lowndes 029 551 3423, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 13.2.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. joulukuu 2014, Palkkasumma kasvoi 0,6 prosenttia vuonna 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/2014/12/ktps_2014_12_2015-02-13_kat_001_fi.html