Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2020, september

Lönesummaindex 2014, december

2014
december
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik