Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2020, januari

Lönesummaindex 2011, oktober

2011
oktober
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer