Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2019, december

Lönesummaindex 2010, januari

2010
januari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer