Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkasumma laski 1,0 prosenttia vuonna 2009

Vuonna 2009 koko talouden palkkasumma oli prosenttiyksikön pienempi kuin edeltävänä vuonna, jolloin kasvu ylsi 7 prosenttiin. Palkkasumman kasvu alkoi hidastua selvästi vuoden 2009 alussa kääntyen laskuun toisen vuosineljänneksen aikana. Palkkasumman kasvu hidastui tai palkkasumma laski lähes kaikilla päätoimialoilla vuoden 2009 aikana. Voimakkaimmin laskivat teollisuuden ja rakentamisen palkkasummat. Nopeimmin palkkasumma kohosi viime vuoden aikana yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa sekä koulutuspalveluissa.

Palkkasumman vuosimuutos 2008-2009 neljänneksittäin, %

  1. neljännes 2. neljännes 3. neljännes 4. neljännes Koko vuosi 2009 Koko vuosi 2008
Koko talous (A-X) 0,5 -0,8 -1,5 -2,0 -1,0 7,0
Teollisuus (BCDE) -6,8 -7,4 -9,0 -9,8 -8,2 4,2
Rakentaminen (F) -2,1 -6,9 -3,8 -4,4 -4,4 11,0
Tukku- ja vähittäiskauppa (G) 0,9 -1,3 -2,1 -2,8 -1,3 7,8
Muut palvelut (HIJLMNRS) 1,9 -0,2 -1,2 -2,1 -0,4 8,5
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) -3,7 -0,7 1,0 -1,5 -1,2 8,2
Julkinen sektori (OPQ) 4,7 4,2 3,0 3,2 3,8 6,1
Koulutus (P) pl. julkinen sektori 8,2 8,1 7,6 7,1 7,8 6,9
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) pl. julkinen sektori 10,0 9,3 8,5 7,0 8,7 11,0

Palkkasumma supistui 2 prosenttia vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä 2 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Palkkasumma kohosi vuosi sitten vastaavaan aikaan vielä 5,1 prosettia.Palkkasumma laski etenkin teollisuuden ja rakentamisen toimialoilla, kun taas koulutuspalveluja tarjoavalla yksityisellä sektorilla ja yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa kasvu jatkui edelleen ripeänä.

Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla IV/2009 ja IV/2008, %

Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla IV/2009 ja IV/2008, %

Teollisuusyritysten maksaman palkkasumman lasku voimistui vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä. Palkkasumma laski tuoreimmalla kolmen kuukauden jaksolla 9,8 prosenttia, kun se vuosi sitten vastaavaan aikaan oli vielä 3,4 prosentin kasvussa. Voimakkainta lasku oli Metallituotteiden valmistuksessa (-19,5 %) sekä moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistuksessa (-18,9 %). Myös monen muun teollisuuden toimialan palkkasumma oli selvässä laskussa. Eniten palkkasummaa puolestaan kasvattivat maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut (19,4 %) sekä kaivostoimintaa palveleva toiminta (5,3 %).

Rakennusalan palkkasumman lasku voimistui niin ikään viime vuoden neljännellä neljänneksellä, supistuen 4,4 prosenttia vuoden takaisesta vertailuajankohdastaan. Vuonna 2008 vastaavaan aikaan palkkasumma kasvoi vielä 7,7 prosenttia. Heikoimmin rakentamisen toimialoista kehittyivät talonrakentaminen sekä maa- ja vesirakentaminen, jossa kummassakin palkkasumma laski vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä 5,6 prosenttia. Erikoistuneen rakentamisen palkkasumman lasku jäi tuoreimmalla vuosineljänneksellä 3,2 prosenttiin.

Kaupan toimialalla palkkasumman lasku voimistui vuoden 2009 viimeisellä vuosineljänneksellä, ollen 2,8 prosenttia vuoden takaista vertailuajankohtaa pienempi. Vuonna 2008 vastaavaan aikaan toimialan palkkasumma ylsi vielä 5,2 prosentin kasvuun. Alatoimialoista ainoastaan vähittäiskauppa kasvoi vuoden 2009 neljännellä neljänneksellä, palkkasumman ollessa 1,4 prosenttia vuoden takaista vastaavaa ajankohtaa suurempi. Moottoriajoneuvojen kaupassa palkkasumma laski tuoreimmalla vuosineljänneksellä 6,1 prosenttia ja tukkukaupassa 5,7 prosenttia.

Julkisella sektorilla palkkasumma kohosi vuoden 2009 loka-joulukuussa 3,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Vuotta aiemmin julkisen sektorin palkkasumma kasvoi 3,6 prosenttia. Palkkasumman kasvu yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa (6,9 %) sekä yksityisessä koulutuksessa (7,1 %) oli edelleen suotuisaa. Rahoitustoiminnassa palkkasumma kääntyi vuoden 2009 viimeisellä vuosineljänneksellä 1,5 prosentin laskuun.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumman lasku voimistui vuoden 2009 viimeisellä vuosineljänneksellä, palkkasumman ollessa 2,1 prosenttia vuoden takaista vertailuajankohtaa matalampi. Vuosi sitten vastaavaan aikaan palvelualoilla yllettiin 6,4 prosentin kasvulukemiin. Heikoimmin palvelualoista kehittyi hallinto- ja tukipalvelutoiminta, jossa palkkasumma supistui 5,1 prosenttia. Voimakkaimmin kasvoi kiinteistöalan toiminta, jossa palkkasumma kohosi uusimmalla kolmen kuukauden jaksolla 8,5 prosenttia.

Työllisyyden heikkeneminen laskee palkkasummaa

Työllisyyden kasvu on pysytellyt pitkään kahden prosentin tuntumassa, hidastuen kuitenkin vuoden 2008 loppupuolella. Vuoden 2009 alusta työllisten määrä kääntyi laskuun ensimmäistä kertaa lähes viiden kasvuvuoden jälkeen. Työllisyys on heikentynyt yhtäjaksoisesti viimeiset neljä vuosineljännestä, supistuen viime vuoden neljännellä neljänneksellä 4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Huonontunut työllisyystilanne heijastuu suoraan myös palkkasumman kehitykseen, joka kääntyi laskuun niin ikään vuoden 2009 alussa. Myös pitkään jatkunut ansiotason nousu näyttää taittuneen vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä, palkansaajien ansioiden noustessa tuolloin kuitenkin 3 prosenttia vuoden takaisesta.

Koko talouden palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Koko talouden palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Pidempiaikaista suhdannekehitystä tarkasteltaessa palkkasumman neljännesvuosikasvu on pysytellyt vuoden 2002 alusta lähtien aina vuoden 2007 kolmannelle neljännekselle asti 3 - 6 prosentin tuntumassa. Vastaavana aikana ansiotason kasvu ylsi 2 - 4 prosentin välille. Työllisyys kehittyi heikosti, työllisten määrän alkaessa kasvaa vasta vuoden 2004 loppupuolella. Kasvun kiihtyminen vuoden 2005 lopulla noin 2 prosenttiin näkyy myös palkkasumman kasvuna vastaavaan aikaan. Yksittäisten vuosineljännesten palkkasumman kasvulukuihin vaikuttavat osaltaan maksettujen tulospalkkioiden sijoittuminen vuosittain eri ajankohtiin. Tällaisia ovat esimerkiksi vuoden 2004 ensimmäisellä ja vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä maksetut tulospalkkiot. Pitkään jatkunut palkkasumman kasvu voimistui etenkin vuoden 2007 lopulla, johon vaikuttivat vahva ansiotason nousu sekä positiivinen työllisyyskehitys. Tuolloin palkkasumma ponnahti 7-8 prosentin kasvuun ja palkansaajien ansiot nousivat keskimäärin 5-6 prosenttia vuodessa. Ansiotason nousuun vaikuttivat monilla toimialoilla neuvotellut uudet sopimuskorotukset.


Lähde: Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 16.2.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. joulukuu 2009, Palkkasumma laski 1,0 prosenttia vuonna 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktps/2009/12/ktps_2009_12_2010-02-16_kat_001_fi.html