Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2019, september

Lönesummaindex 2009, oktober

2009
oktober
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer