Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2020, januari

Publicerad: 16.7.2009

Ökningen av lönesumman stannade av under mars-maj

Under mars-maj var hela ekonomins lönesumma 0,1 procent mindre än under motsvarande period året innan. Enbart i maj sjönk lönesumman för hela ekonomin med 1,3 procent jämfört med föregående år. Under mars-maj året innan ökade lönesumman ännu med 8,4 procent från året innan.

Ökningen av lönesumman blev långsammare eller lönesumman minskade inom nästan alla huvudnäringsgrenar under mars-maj. I synnerhet minskningen av lönesumman med 8,1 procent inom industrin bromsade utvecklingen av hela ekonomins lönesumma. Lönesumman minskade också inom finansiell verksamhet (4,7 %), byggverksamhet (2,9 %) och handeln (0,2 %). Inom övriga tjänster avtog ökningen klart från året innan. Bara inom den privata sektor som erbjuder utbildningstjänster ökade lönesumman gynnsammare än året innan (8,0 %).

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 3-5/2009 och 3-5/2008, % (TOL 2008)

Källa: Lönesummaindex, maj 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Emilia Saarinen (09) 1734 2674, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 16.7.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. maj 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2009/05/ktps_2009_05_2009-07-16_tie_001_sv.html