Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2019, september

Publicerad: 16.6.2009

Ökningen av lönesumman avtog till 0,3 procent under februari-april

Under februari-april var hela ekonomins lönesumma 0,3 procent större än under motsvarande period året innan. Tillväxten avtog jämfört med februari-april året innan, då förändringen av lönesumman var 8,7 procent från året innan. I april ökade lönesumman för hela ekonomin med 2,2 procent jämfört med föregående år.

Ökningen av lönesumman blev långsammare inom nästan alla huvudnäringsgrenar under februari-april. Bara inom den privata sektor som erbjuder utbildningstjänster (7,8 %) ökade lönesumman gynnsammare än året innan. Lönesumman minskade åter inom industrin (8,0 %), finansiell verksamhet (4,4 %) och byggverksamhet (1,4 %). Inom handeln och övriga tjänster avtog ökningen klart från året innan.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 2-4/2009 och 2-4/2008, % (TOL 2008)

Källa: Lönesummaindex, april 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 16.6.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. april 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2009/04/ktps_2009_04_2009-06-16_tie_001_sv.html