Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2021, augusti

Publicerad: 15.9.2021

Produktionen inom samhällsekonomin ökade i juli

Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade i juli 2021 med 5,5 procent från året innan. I juli ökade den säsongrensade produktionen med 0,2 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för juni 2021 ökade enligt de reviderade uppgifterna med 9,1 procent (tidigare 9,7) från juni året innan.

Produktionens volym 2005–2021, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2005–2021, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt vid konjunkturvändningar, vilket man bör beakta vid användningen av säsongrensade uppgifter och trenduppgifter.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, procent

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, procent

Den arbetsdagskorrigerade primärproduktionen sjönk med omkring sex procent. Förädlingen ökade med ungefär tre procent och tjänsterna med omkring sju procent från juli 2020.

Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2021 juli, Statistikcentralen

Förfrågningar: Janne Eskelinen 029 551 2316, Eveliina Heinänen 029 551 3436, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (188,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.09.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. juli 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2021/07/ktkk_2021_07_2021-09-15_tie_001_sv.html