Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2020, april

Konjunkturindikator för produktionen 2018, november

2018
november
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik