Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2020, juli

Konjunkturindikator för produktionen 2017, december

2017
december
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik