Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2020, juli

Konjunkturindikator för produktionen 2013, juli

2013
juli
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik