Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2019, juli

Konjunkturindikator för produktionen 2013, april

2013
april
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik