Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2019, november

Konjunkturindikator för produktionen 2012, februari

2012
februari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor