Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2019, november

Publicerad: 4.11.2011

Produktionen inom samhällsekonomin ökade i augusti 2011

Den säsongrensade produktionen ökade i augusti med 0,2 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade med 3,5 procent från motsvarande månad året innan.Den arbetsdagskorrigerade produktionen för juli ökade enligt de reviderade uppgifterna med 3,7 procent (tidigare 4,9 %) från juli året innan.

Produktionens volym 2005–2011, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2005–2011, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt i konjunkturvändningarna, vilket man bör beakta vid användningen av säsongsäsongrensade uppgifter och trenduppgifter. Information om säsongrensning: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_sv.html

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Enligt de arbetsdagskorrigerade serierna uppskattas förädlingen ha ökat med fyra procent från augusti året innan och tjänsterna med tre procent. Primärproduktionen låg på samma nivå som året innan. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster. Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2011, augusti Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, Samu Hakala (09) 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (218,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 4.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. augusti 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2011/08/ktkk_2011_08_2011-11-04_tie_001_sv.html