Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2020, september

Konjunkturindikator för produktionen 2011, augusti

2011
augusti
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor